Livenje aluminijuma pod pritiskom

Livenje aluminijuma pod pritiskom vršimo na hladnokomornim horizontalnim mašinama Weingarten GDK 480 i STP DGK 320. Proces topljenja i održavanja rastopljenog aluminijuma vršimo u elektro otpornim pećima. Sipanje rastopljenog aluminijuma se vrši robotima koji su sastavni deo mašine, tako da je ceo ciklus proizvodnje odlivka automatizovan.

Proizvodnja alata

U sopstvenoj, moderno opremljenoj alatnici spremni smo da u veoma kratkom roku izradimo kvalitetne i precizne alate koji obezbeđuju visok kvalitet proizvoda u procesu serijske proizvodnje. Koristeći alatne mašine sa CNC upravljanjem, sa kadrom koji poseduje višegodišnja iskustva u alatničarstvu i koristeći savremene CAM tehnologije u mogućnosti smo da izrađujemo alate visokih performansi.

Proizvodnja rezervnih delova

Forma szr kao zanatska radnja je renomirani proizvođač rezervnih delova za procesnu industriju. Proizvodni program sačinja širok spektar specijalnih alata, pribora i uređaja za prehrambenu, tekstilnu, drvnu, hemijsku i autoindustriju. Radimo: čeljusti za pakerice, zupčanike, industrijske noževe za prehrambenu industriju, alate i pribore od tvrdih metala, sve vrste prirubnica, lančanike, specijalne valjke…

Grafički dizajn: Vladimir Oreščanin - Grafio - Grafička radionica Oreščanin - www.grafio.co.rs