Mašine za livenje aluminijuma

Weingarten GDK 480
– sila zatvaranja 480 tona
– sila izbacivačkog sistema 22 tone
– minimalna dužina alata 250mm
– maksimalna dužina alata 750mm
– razmak između vođica 630x630mm
– maksimalna težina odlivka 5kg

STP DGK 320
– sila zatvaranja 320 tona
– sila izbacivačkog sistema 18 tona
– minimalna dužina alata 200mm
– maksimalna dužina alata 650mm
– razmak između vođica 560x560mm
– maksimalna težina odlivka 4kg

IDRA SCU 180
– sila zatvaranja 180 tona
– sila izbacivačkog sistema 6 tona
– minimalna dužina alata 200mm
– maksimalna dužina alata 400mm
– razmak između vođica 480x480mm
– maksimalna težina odlivka 3kg

Livenje zamka pod pritiskom

Muller Weingarten GDW 125
– sila zatvaranja 125 tona
– sila izbacivačkog sistema 18 tona
– minimalna dužina alata 200mm
– maksimalna dužina alata 650mm
– razmak između vođica 560x560mm
– maksimalna težina odlivka 4kg

Idra OL 63
– sila zatvaranja 125 tona
– sila izbacivačkog sistema 18 tona
– minimalna dužina alata 200mm
– maksimalna dužina alata 650mm
– razmak između vođica 560x560mm
– maksimalna težina odlivka 4kg

Frech DAW 20
– sila zatvaranja 125 tona
– sila izbacivačkog sistema 18 tona
– minimalna dužina alata 200mm
– maksimalna dužina alata 650mm
– razmak između vođica 560x560mm
– maksimalna težina odlivka 4kg

Mašine za brizganje plastike

ARBURG ALLROUNDER 270C
Razmak između vođica: 270×270
Šneke: Ø35, Ø20

Mašine za mašinsko poliranje odlivaka

Walter Trowal

Zapremina: 1200l/500kg

Mašina za sušenje
Zapremina: 400l/250kg