Livenje aluminijuma pod pritiskom

Livenje aluminijuma pod pritiskom vršimo na hladnokomornim horizontalnim mašinama Weingarten GDK 480 i STP DGK 320. Proces topljenja i održavanja rastopljenog aluminijuma vršimo u elektro otpornim pećima. Sipanje rastopljenog aluminijuma se vrši robotima koji su sastavni deo mašine, tako da je ceo ciklus proizvodnje odlivka automatizovan.

Weingarten GDK 480
– sila zatvaranja 480 tona
– sila izbacivačkog sistema 22 tone
– minimalna dužina alata 250mm
– maksimalna dužina alata 750mm
– razmak između vođica 630x630mm
– maksimalna težina odlivka 5kg

STP DGK 320
– sila zatvaranja 320 tona
– sila izbacivačkog sistema 18 tona
– minimalna dužina alata 200mm
– maksimalna dužina alata 650mm
– razmak između vođica 560x560mm
– maksimalna težina odlivka 4kg

Livenje zamka pod pritiskom

Livenje zamka pod pritiskom vršimo na toplo komornim mašinama Muller Weingarten GDW 125, Idra OL 63 i Frech DAW 20. Proces topljenja i održavanja rastopljenog zamka vršimo u elektrootpornim pećima. Ciklus proizvodnje odlivaka je potpuno automatizovan.

Muller Weingarten GDW 125
– sila zatvaranja 125 tona
– sila izbacivačkog sistema 18 tona
– minimalna dužina alata 200mm
– maksimalna dužina alata 650mm
– razmak između vođica 560x560mm
– maksimalna težina odlivka 4kg

Idra OL 63
– sila zatvaranja 125 tona
– sila izbacivačkog sistema 18 tona
– minimalna dužina alata 200mm
– maksimalna dužina alata 650mm
– razmak između vođica 560x560mm
– maksimalna težina odlivka 4kg

Frech DAW 20
– sila zatvaranja 125 tona
– sila izbacivačkog sistema 18 tona
– minimalna dužina alata 200mm
– maksimalna dužina alata 650mm
– razmak između vođica 560x560mm
– maksimalna težina odlivka 4kg

Odlivci

Odlivci liveni pod pritiskom su homogene strukture bez hladnih zavara, poroznosti i mikroporoznosti, glatke površine pogodne za poliranje i dekorativno hromiranje. Mere i livačke tolerancije se kontrolišu na mernim mašinama. U dosadašnjem poslovanju izlivali smo preko 150 različitih vrsta odlivaka od aluminijuma i preko 300 odlivaka od zamka.

Mašine za mašinsko poliranje odlivaka

U sklopu livačke opreme posedujemo i dve vibro mašine za vibro poliranje odlivaka, koje daju gladku površinu i mašinski skinute pucne i oštre ivice, a sve to po potrebi.